Focusview Fotografie
...onderscheidend in kwaliteit

Fotografieworkshops - Focusview Fotografie

'Naar bewuster fotograferen' is het motto van de inspirerende fotografieworkshops van Focusview Fotografie. Leerdoel van iedere workshop is het creëren van bewustwording naar uiteindelijk beter fotograferen. Kwantiteit is daarbij geen optie..kwaliteit wel. De workshops gaan vergezeld van uigebreide voorinformatie en uitdagende opdrachten en worden gegeven op daartoe relevante locaties.

Voor wie geschikt?

Voor het optimale resultaat wordt er (bij bepaalde workshops) van uitgegaan dat de deelnemer over de benodigde basiskennis van fotografie beschikt en bepaalde instellingen op zijn/haar camera al goed kan vinden.

Reacties andere deelnemers

Lees ook de reacties van vele andere deelnemers. Uiteraard zijn de reacties met instemming van betrokkenen geplaatst.

Focusview Fotografie en Covid-19

Focusview Fotografie neemt Covid-19 serieus en volgt bij ALLE activiteiten de door de overheid gestelde actuele richtlijnen en maatregelen. Bepaalde workshops zijn mede om die reden beperkt- of in een andere uitvoering beschikbaar. Ter bescherming van alle betrokkenen wordt ook van deelnemers verwacht dat zij dezelfde verantwoordelijkheid naar die maatregelen respecteren en in acht nemen.

Ook als bedrijfsactiviteit

Bepaalde workshops zijn ook zeer geschikt als team- en/of bedrijfsactiviteit. Informeer naar de mogelijkheden of stuur een e-mail.

© 2022 www.focusview.nl Privacyverklaring info@focusview.nl